[email protected]

0232 438 40 41 / 0232 438 40 44
0536 618 82 81 / 0506 061 30 61

Anaokulu Programı

Anaokulu Programı

Okul Öncesi Eğitim Programı, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümelerini, motor, sosyal-duygusal, dil ve bilişsel alanlarında gelişimlerinin en üst düzeye ulaştırılmasını, öz bakım becerilerinin kazandırılmasını ve ilköğretime hazır bulunmalarının sağlanmasını amaçlar.

Sizlerden uygulamalarınızda MEB Okul Öncesi Eğitim Programı'nda yer alan; çocuğun tanınması, eğitim etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi, eğitim ortamlarının düzenlenmesi, eğitim materyallerinin sağlanması, aile katılımının  ilkelerini temel almanız beklenmektedir. Bu beklentileri yerine getirmek Program’ın tüm boyutları ile iyi anlaşılmasına bağlıdır.

Yukarı ^